Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering
Etter årsmøte i Ole Deviks vei 21 mars 2018 er det nye styre satt sammen på følgene måte
Formann:
Phillip Weemes:
mob: 952 36 472

E-post: formann@akerselven.com
Brygge 4. plass 407
Nestformann:
Tom Arild Hansen
mob: 922 51 124
E-post: nestformann@akerselven.com
Brygge 3. plass 321
Kasserer:
Rune Hultgreen
mob: 954 55 723
E-post: kasserer@akerselven.com
Brygge 4. plass 445
Sekretær:
Espen G. Bakke
mob:
E-post: sekretaer@akerselven.com
Brygge 4. plass 445
Styremedlem:
Nenad Tomic
mob: 412 49 003
E-post: s
tyremedlem@akerselven.com
Brygge 2. plass 211
 
Varamedlem:
Stig Pettersen
Mob: 995 61 535
E-post: vara2@akerselven.com
Brygge 2. plass 235
Varamedlem:
Arve Johnsen
mob: 911 42 388
E-post: vara1@akerselven.com
Brygge 4. plass 458

Havnesjef Hovedøya:
Hege Mehren. mob: 928 60 500
E-post:
havnesjef@akerselven.com
Havnesjefen på Hovedøya tildeler sommerplasser og faste båtplasser,og kasser og nøkler til strømstolper og toalett. Tilgjengelig på epost og SMS, og til faste tider på kontoret i klubbhuset i sommersesongen (kontortidene kommer når alle båtene er på plass i havna i slutten av april/begynnelsen av mai). Hvis havnesjefen er utilgjengelig, kan man henvende seg til bryggeansvarlig på de enkelte bryggene.

Havnesjef Lindøya:
Ole Morten Johnsen
Mob.: 908 33 173
E-post: Lindoya@akerselven.com
Løfting av båter avtales med havnejef, han vidreformidler dette med truckførere.

Foreningens adr.


Akerselven Baatforening
Postboks 9259 Grønland
0134 Oslo
Org.nr. 997907973

Kontoret ligger i
Chr. Krohgs gate 58
(I en tidligere trafokiosk som foreningen eier).


Epost:
styret@akerselven.com
Kontonr. 1600 23 24745


Webansvarlig:
Nenad Tomic
mob.: 41249003
E-post:
styremedlem@akerselven.com
 
Truckførere Lindøya
Leder for truckførere
Ole M Johnsen
Mob.: 908 33 173
Jon I Kirkholt
mob.: 922 45 108
Hilding  Haustreis
mob.: 901 41 886
Bjørn Olav Gulbrandsen
Mob.:

Havnestyret:
Arve Johnsen
Roy Gulbrandsen

Bryggeansvarlige:
Brygge 1 og 2 - Plass: 235
Navn:Stig Pettersen
tlf: 995 61 535
Epost: vara2@akerselven.com
 
Brygge 3-Plass: 000
Navn:
Svein Tollefsen
tlf: 900 82 086
E-post:
brygge3@akerselven.com
Svein
Brygge 4-Plass: 458
Navn:
Arve Johnsen
tlf: 911 42 388
E-post:
vara1@akerselven.com