Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Foreningen og Adkomst
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering
Oslofergene
Etter årsmøte på Veitvet den 24. mars 2015 er det nye styre satt sammen på følgene måte
Formann:
Phillip Weemes:
mob: 952 36 472

E-post: formann@akerselven.com
Brygge 4. plass 407
Nestformann:
Tom Arild Hansen
mob: 922 51 124
E-post: nestformann@akerselven.com
Brygge 3. plass 321
Kasserer:
Rune Hultgreen
mob: 954 55 723
E-post: kasserer@akerselven.com
Brygge 4. plass 445
Sekretær:
Espen G. Bakke
mob:
E-post: sekretaer@akerselven.com
Brygge 4. plass 445
Styremedlem:
Nenad Tomic
mob: 412 49 003
E-post: s
tyremedlem@akerselven.com
Brygge 2. plass 2??
 
Varamedlem:
Stig Pettersen
Mob: 995 61 535
E-post: vara2@akerselven.com
Brygge 2. plass 235
Varamedlem:
Arve Johnsen
mob: 911 42 388
E-post: vara1@akerselven.com
Brygge 4. plass 458

Havnesjef Hovedøya:
Hege Mehren. mob: 928 60 500
E-post:
havnesjef@akerselven.com
Havnesjefen på Hovedøya tildeler sommerplasser og faste båtplasser,og kasser og nøkler til strømstolper og toalett. Tilgjengelig på epost og SMS, og til faste tider på kontoret i klubbhuset i sommersesongen (kontortidene kommer når alle båtene er på plass i havna i slutten av april/begynnelsen av mai). Hvis havnesjefen er utilgjengelig, kan man henvende seg til bryggeansvarlig på de enkelte bryggene.

Havnesjef Lindøya:
Ole Morten Johnsen
Mob.: 908 33 173
E-post: Lindoya@akerselven.com
Løfting av båter avtales med havnejef, han vidreformidler dette med truckførere.

Foreningens adr.


Akerselven Baatforening
Postboks 9259 Grønland
0134 Oslo
Org.nr. 997907973

Kontoret ligger i
Chr. Krohgs gate 58
(I en tidligere trafokiosk som foreningen eier).


Epost:
styret@akerselven.com
Kontonr. 1600 23 24745


Webansvarlig:
Roy Gulbrandsen
mob.: 93237572
E-post:
webansvarlig@akerselven.com
 
Truckførere Lindøya
Leder for truckførere
Ole M Johnsen
Mob.: 908 33 173
Jon I Kirkholt
mob.: 922 45 108
Hilding  Haustreis
mob.: 901 41 886
Bjørn Olav Gulbrandsen
Mob.:

Havnestyret:
Arve Johnsen
Roy Gulbrandsen

Bryggeansvarlige:
Brygge 1 og 2 - Plass: 235
Navn:Stig Pettersen
tlf: 995 61 535
Epost: vara2@akerselven.com
 
Brygge 3-Plass: 000
Navn:
Svein Tollefsen
tlf: 900 82 086
E-post:
brygge3@akerselven.com
Svein
Brygge 4-Plass: 458
Navn:
Arve Johnsen
tlf: 911 42 388
E-post:
vara1@akerselven.com