Opptak: Endret September. 2016

Generelt:

Det forventes at medlemmene holder øye med båten sin gjennom opphold på Lindøya.

Det benyttes tre helger, les årshjulet på nettsiden. Det vil fremgå av skjema for den enkelte opptaksdato, hvilke dato utsett planlegges gjennomført påfølgende vår. Prinsippet er; «tidlig opp, sent ut» eller «sent opp, tidlig ut»

Følgende må prioriteres, da det er knapt med tid og det er mange som skal på land:

Om du har barn med deg, vennligst pass på de. Truckfører har begrenset synsvinkel når båten henger i stroppene.

Synlig berusede personer vil blir bortvist fra området så lenge opptak foregår.

Båteiers plikt før opptak:

Fylle ut «opptaksskjema» med alle detaljer som kreves. (Eks: Fullt navn på MEDLEMM, e-post og telefonnummer, om man ønsker leie av støtter/bukker (evt, har selv), båttype og modell (inkludert bredde og lengde (LOA), forsikrings-selskap og –nummer).

Skjemaet legges ut på nettet for medlemmene ca en måned før opptak starter. Det er første man til mølla som gjelder. «Ikke medlemmer» kan gis tilbud om vinteropplag først når vi med sikkerhet vet at alle medlemmene som ønsker vinteropplag får plass.

Båteier skal i god tid, finne frem og kontrollere opplagsutstyr (støtter/bukker/krybber/annet). For seilbåter som bruker krybber med strekkfisker, må eier forsikre seg om at disse er klargjort (smøre opp strekkfiskene og passe på at gjengene glir glatt og alle deler er på plass. Det tapes svært mye tid når dette ikke er gjort på forhånd.

Selve opptaket:

Møt opp minst 20 min før avtalt tid og legg til opptaksbrygga når det er din tur. Båtene løftes opp fortløpende. Du må selv assistere med feste av løftestropper etter anvisning fra truckfører og evt annet du blir bedt om. Det er lurt å ha med en som kan assistere deg. På spørsmål fra truckførere er det også fint om du kan redegjøre for ønskede løftepunkter (tilpasset tyngdepunkt, kjøltype og propellens plassering). Ledig tid før eller etter løftet skal du nytte til å klargjøre krybber/støtter på anvist sted fra truckførere, eller fra annen ansvarlig fra foreningen. Følg anvisningene fra truckførere nøye når båten settes på plass med støtter/krybber, og hold ellers god klaring til truck og løftet båt. Vi ønsker ingen ulykker. Først når truckfører godkjenner oppsettet, kan du starte med spyling og annen klargjøring for vinteropplaget.

Spyling:

Spyling startes når båten hviler på opplagsutstyr. Forening har 3 høytrykksspylere. Bruk spyler med en gang. Ikke hent den og la den ligge ubrukt. Når du er ferdig, trekker du høytrykksspyler unna båten slik at nestemann vet at spyeren er ledig.

Strøm:

De som skal ha strøm for oppvarming av båten under opplaget, kontakter havnesjefen på Lindøya for utdeling av kontakt med strømmåler. Alle som bruker strøm om vinteren må betale for dette selv.

Strømmen er gratis i vårpussingsperioden normalt 3 uker før utsett. Stolpeoversikt vil bli hengt opp ved brakken.

Bruk av (vinterstrøm) strøm på Lindøya mellom opptaket og start av båtpuss på våren (ca 15.apr - vil bli kunngjort før vårpuss hvert år) skal være registrert hos havnesjef og en skal benytte tilvist stolpen/kontakt. Ser man båter som er tilkoblet el kontakt uten strømmåler i vintersesongen, og båteier ikke er tilstede, og det driver nødvendig reparasjon/vedlikehold, ilegges en avgift på kr 200,- for hvert tilfelle. Kontakten frakobles på stedet. Hvis du oppdager at noen har frakoplet deg fra el kontakt, si fra til medlemmet om at du er tildelt stolpe og uttak, referer til listen som henger ved brakken. Alle båter er merket med medlemsnr. Meld ifra til havnesjefen om hvilken medlem som har koplet seg til og din stolpe/uttaks nr hvis dette gjentar seg.

Miljøavfall:

Foreningen har en miljøkontainer hvor båteiere skal kaste farlig avfall, bunnstoff, olje, etc. Kommunen har også satt ut en miljøkontainer ved Lindøya slipp. Foreningen anbefaler medlemmene til også å benytte denne.

Hvis båteieren skal slipe båten, må grunnen under dekkes til med en preseningen eller lignede. Avfallsstoffer samles og kastes i miljøkontaineren. Foreningen eier slipemaskiner som har en støvsuger funksjon. Ta kontakt med havnesjef for å låne denne. Husk å tømme beholderen etter bruk. Det er en kostnad for bruken av slipepapir. Se avgiftssiden på websiden vår.Opptakslister for høsten 2018

Oppsett 2016 kart
over Lindøya


Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering