Kjære medlemmer

En mer fantastisk kveld kan vi vel neppe få, når vi nå skal feire oss selv som 100 åring. I kveld er det bare oss det gjelder, men til sommerfesten, i august, har vi tenkt å invitere kommunen og aviser og andre slik at de kan se, hvor fint vi har det Hovedøya.

I år er det 100 år siden «Akerselvens Baatforening» ble stiftet. Det skjedde 27. mai 1918, og med 86 medlemmer. I dag er vi 250 medlemmer og jeg er den nr22 styrelederen. Styret I dag bygger videre på det gode grunnlag de tidligere styrene har lagt og har I dag stor fokus på sunn økonomisk vekst.

Selv om det kan virke idyllisk I dag, å ligge fortøyd i Akerselva, er jeg ikke sikker på at det var like bra den gang med mye forurensing fra industri og kloakkutslipp langs elva. I dag tar vi det som en selvfølge at vi bruke båtene våre som en hytte. Men tenk bare hvordan det var den gang når en skulle manøvrere båten inn og ut av plassen i elva med mye vannføring, etter snøsmelting, og uten baugpropell. For noen utenkelig i dag.

Da kulverten ble anlagt i 1964, gikk tre hundre båtplasser tapt I Oslo. Vi ble flyttet ut til Hovedøya. Tenk deg egentlig hvordan dette måtte være for den enkelte å flytte ut fra byen. Det var ikke alle som synes noe om dette, og det var ca. 50 stk som flyttet av 150 medlemmer.

Historien sier at noen av medlemmene hadde tidlig flyttet ut til Lindøya og satt seg opp enkle hytter.

De enkle hytta etterhvert ble stående hele året. Etter en sankthansfest, med dans omkring 1920 ble det nedlagt forbud mot opphold på øya. Båtforeningen sendte da en søknad til skogdirektør Gjelstrup, i Landbruksdepartementet, om at folk fikk beholde hyttene, mot å betale en grunnavgift og opprette en organisasjon til opprettholdelse av ro og orden. Det har vi I dag også takke være Havnesjefen vår på Lindøya. Dette var nok starten av vårt tilhold på Lindøya.

Gjennom årene som har gått har båtforeningen utviklet seg og vokst til en liten bedrift. Vi har pr i dag til og med venteliste. Men det er faktisk ikke mer enn et par tiår siden vi hadde stand på båtmessen for å kapre medlemmer. Det foregår mye i foreningen vår. Først og fremst, vil jeg takker dere alle for en fantastisk dugnadsånd som det fortsatt finns hos oss. Og som jeg håper fortsetter inn I de neste 100 år. Skål til dere. Dugnadene hos oss varer ikke alltid de oppsatte 6 timene. Det kommer alltid flere enn vi regner med og da blir vi tidligere ferdig og tid til det sosiale med skrøner og det som hører med. Tradisjonelt har damene fått jobben med vaffelsteking og pølsekoking, men jeg har lagt merke til, på de siste dugnadene, at nå vil damene være med på bryggesjauing og tung jobbingen. Skål til damene.

Det er mange som legger ned mye innsats. Men for at båtforeningen vår skal fungere så er det alltid noen som står på ekstra mye. Jeg vil spesielt takke Arve for iherdig innsats for utskifting av bryggene på Hovedøya og dugnad sjef. Takker også Lars Erik for henting av materiell. Takker også havnesjefene, Hege og Ole Morten. Også en stor takk til Tom Arne, eller som jeg kaller han: uber Tom. Han henter og bringer både folk og materiell. I tillegg holder han toalettene I plettfri stand på Hovedøya. Oslo vannverk har også vært en sterk bidragsyter med både materiell og innsats. Forsetter med det.

I tillegg til disse må jeg også takke truckførerne, Ole Morten, John-Ivar, bjørn og Hilding for alltid ro og orden ved opptak og utsett. Og ikke minst Janne og …. For matlaging og utallige kaffekjeler. Alltid hyggelig å komme til Lindøya. Jeg tror Ole Morten er litt ensom, etter at siste båten har forlatt Lindøya, for nå har han til og med laget gjestehavn.

Jeg vil også rette en stor takk til Oslo Kommune (etter mye lobbyvirksomhet fra oss Arbeidene og Revierhavna) som har sagt seg villig til å dekke kostnader, arbeid med utgraving og tilrettelegging for

Vann og kloakk til oss. Og da blir det toalett og dusj I løpet av 2019, avhengig av fortsatt dugnadsinnsats. Rune, da kan vi vel spandere en runde til. ??

Det er mange av dere her I kveld som har lang fartstid I Akerselva og jeg er sikker på at dere har noen gode minner dere gjerne vil dele med oss.

En skål til Stig for at du fikk dette på plass.

Gratulerer med dagen og nå er ordet fritt.

En stor skål til dere alle.                                                                                                  Tilbake