Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering
DUGNAD

Dugnad gjennomføres planlagt to ganger på Hovedøya og to ganger på Lindøya. Referer til Årskalender.


Under dugnaden blir det servert noe å spise og drikker. Dugnaden skal starte 10:15 og avslutter 15:15 med en pause.

Det er krav at mann møter til 2 dugnader, enten planlagte dugnader eller de som arrangeres utenfor de planlagte datoer. Hvis en medlem ikke kan møte kan en erstatnings -person stille opp. Hvis en utelukke å delta blir medlem krevet for NOK400.

Akerselven vil gjøre medlemmer oppmerksom om at medlemmer sjøl må passe på at de er forsikret for ulykke. ‘

Endret Nov.2015Bilder fra dugnaden 2009
Bilder fra dugnaden 2010
Bilder fra nye brygger 2011
Bilder minidugnad nye brygger 2012
Bilder dugnad 21/4 2012
Bilderfra dugnaden 2013
Bilderfra dugnaden 2014
Bilderfra dugnaden 2015
Bilder Klargj. brygger 2015

Bilder Klargj. brygge2 2018

Trykk på bilde.

Tegninger fra Høstdugnaden 2016 Av Hilde Morris

Video av
Småbåtliv i Oslofjorden 1961