1: dugnad 21.04.2012 på 2 nye brygger ytterst på 3'er brygga.

Den 21. april ble det kalt inn til en minidugnad for å forberede montering av nye brygger ytterst på brygge 3. De som ble ringt til stillte opp, det ble gjort en solid dagsjobb og vi kom lenger enn forventet. Gamle kasser ble begynt å rives. Nye påbegynt maling, selv innsiden av verandaen på huset males.
En stor takk til de som stillte opp.

Tilbake til dugnadsiden