Fjerning av utriggere for nye brygger til våren 2016. De som var med gjorde en skikkelig innsats, en stor takk til alle sammen.

Tilbake