På denne siden kan en finne frem til butikker som har mye spesielt.
Vi er avhengige av at den som vet om et sted der det er en slik butikk,
melder fra til web ansvarlig så vi får lagt det inn.

 

Her er den første.
Her har de utrolig mye av bl.annet ukurante skruer og bolter.
Dette er en jernvarehandel med utrolig mye det er mange
båteiere som handler her
Zakariassen
   
   
   
Tilbake