Godkjent avfallsplan for småbåter  Trykk her  


Meldingskjema som kan brukes til  tilbakemeldinger om svakheter eller mangler ved mottaksordningen – sendes til styret.

 

Håndtering av avfall på Lindøya og Hovedøya.

AVFALLSPLAN LINDØYA

AVFALLSPLAN HOVEDØYA


Som dere alle skjønner så koster avfallet vårt foreningen veldigt dyrt, av den grunn av at avfallet ikke blir sortert.
Her har vi alle en jobb å gjøre, tenk miljø og kostnader.
Hvis noen blir tatt i å kaste avfall der det ikke skal kastes, blir en pålagt å rydde opp i konteineren.
Avfallshåndtering Hovedøya:

Dette er tegn på at visse personer ikke har vett på å ta hensyn når olje skal kastes. All olje som skal kastes helles over med trakt i kanner som har skrukork og lukkes forsvarlig og ikke i bøtter. Det er ikke meningen at de som skal kjøre bort dette, må rengjøre kontaineren oljen står i. Vi ser også at ett kokeapparat står i oljeboden. Nå må dere som gir blanke i avfallssortering ta dere sammen. Spør heller i stedet hvis dere er usikre på hva dere skal gjøre. Under fjerning av dette fikk en av de som skulle frakte bort dette oljesøl over hele seg.
  Oljesvineri
Viktig

Avfallshåndtering på Hovedøya skjer på kommunebrygga og ingen andre steder
 
Batterier, maling og olje Legges i disse merkede skap
Husholdningsavfall og restavfall: Legges i denne container

Avfallshåndtering Lindøya:
Båtavfall:.
treverk, og annet som ikke er kjemiskt.
Ikke presseninger.
Legges i denne container container lindoya
Maling, batterier, bunnstoff og rester av bunnstoff etter at båten er skrapt under. Legges i denne container Maling 
Husholdningsavfall:
legges i container utenfor porten på Lindøya
Legges i denne container Husholdning 


Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering