Forsiden
Styret
Informasjon m/søknadsskjema for medlemskap
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder og Reisebrev
Avgifter
Foreningen og Adkomst
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering
Nyttige linker
Oslofergene 2016

Årskalender for aktiviteter i ABF
   
16.03.2018 Tillegg til innkalling Årsmøter Budgett for 2018
07.03.2018   
Velkommen til Årsmøtet i Akerselven Baatforeningen for 2017 som holdes hos ABB a/s Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo. 21 Mars 2018 kl 18:00. Hovedinngangen skal benyttes. Der vil dere bli tatt i mot. Det er gode parkeringsmuligheter samt 66 bussen stopper ved Bryn Skole.
Det er kun medlemmer med betalt kontingent for inneværende år som har stemmerett. Dersom du ikke kan møte på årsmøtet, har styret bestemt at du kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Ektefelle/samboer har rett til å møte, men uten tale-/forslag- eller stemmerett.
Saks dokumenter er:  (Trykk på linkene alle er i PDF). (Les igjennom så vi slipper å lese opp alt på årsmøtet.)
Agenda Regnskap Revisjonsberetn. Innkommende forslag Valgkom. innstilling
02.03.2018

Fra havnesjefen på Lindøya 01.03.18
Som vi nå ser er det mye snø /is og kulde og utsette 28 og 29 april står i fare.
Skulle ikke vær forandre seg raskt og snø og is smelter så båteierne kan få ordnet båtene innen 28 april kan vi utsette utsett til helgen uke 18 men vil da prøve å kjøre fra fredag ettermiddag i tillegg til lørdag og søndag. Det samme helgen etter. Vi vil prøve å kjøre utover kveldene om det passer for båteier og de er ferdige.

Det innkalles til Årsmøte i Akerselven Baatforening den 21. mars.
Dokumenter til møtet sendes ut i god tid før møtet.
Vennlig hilsen
Styret​
24.01.2018
Avgiftssiden oppdatert med endringer
23.01.2018
Hei,
De siste dagers nedbør har lagt seg på båtene våre. Alle medlemmer oppfordres til å ta en tur på Lindøya/Hovedøya for å ryddes snø og fikse eventuelle skader på presenningen.
Vennlig hilsen
Espen G. Bakke
Sekretær
Akerselven Baatforening

06.01.2018
Faktura for 2018 sendes snart ut. Vær vennlig å betale den tilsendte fakturaen innen fristen, for å unngå ekstraomkostninger ved purring og inkasso. Husk KID nr ved betalingen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det er kun betalt medlemskap for inneværende år, som gir tale- og stemmerett på årsmøtet, jf. §5a i vedtektene.

For å unngå forsinkelser og misforståelser, er det helt nødvendig at våre data til enhver tid er oppdatert. Finner du feil på fakturaen, eller har du andre spørsmål til fakturaen, ber vi om at dette meldes skriftlig så raskt som mulig med kasserer: E-post: kasserer@akerselven.com

Tlf: 954 55 723

Ønsker du å melde endring i medlemskapet, adresseendring, opprettet/ endret e-postadresse ber vi om at dette meldes skriftlig så raskt som mulig.

Ta kontakt med sekretæren: E-post: sekretaer@akerselven.com

Tlf: 922 98 921

06.01.2018

Til dere som kjøpte røykvarsler under brannvernkurset på sommerfesten i august. Ta kontakt med Rune Hultgreen; runehultgreen@gmail.com for mer informasjon.

Generelt er at røykvarslere i båt (maritimt miljø) er problematisk. De mest seriøse produsentene anbefaler ingen av sine produkter til bruk i båt. Det betyr ikke at disse ikke kan brukes. Tvert i mot så anbefaler "alle" (Redningsselskapet, forsikringsselskaper, brannvesen og andre myndighetene) sterkt røykvarslere og andre brannverntiltak ombord. Vi må allikevel være klar over at ordinær bruksgaranti og levetid for røykvarslere ikke er som for bruk i hjemmemiljø.

22.12.2017

Kjære medlemmer

Vinteren er nå over oss og de fleste har enten båten trygd på land - Lindøya eller trygd fortøyd i boblehavn - Hovedøya. Sesongen 2017 har vært en utfordring i forhold til sommerværet totalt sett. Uansett vær og vind er det mange som har tatt tur ut til Hovedøya, og det er fint for det sosiale miljøet, at dere benytter båtene og øya så mye.

Brygge 1 ble ferdig før sesongen kom i gang og vi tror at medlemmene er fornøyd med den. Den neste brygga som skal vedlikeholdes er brygge 2. Vi håper at vi kan få til hjelp fra dere som er tilknyttet til brygge 2 når den skal fjernes. Vi kommer tilbake til dette når vi vet leveransedato.

I forbindelse med dugnads arbeide på Hovedøya har vi fått til ca 70 boblehavn plasser i 2017 og jeg tror at alle nå er leid ut til medlemmer og båteiere utenfra. En kjempeinnsats på dette i år og det er flere som stilt opp flere ganger. En stor takk til alle som har vært med. Det ble også gjort en fantastisk innsatts ved dugnad i juni ute på Lindøya. Havnesjefen på Lindøya vil spesielt takke for en meget bra innsatts ved rydding av opplagsplassen. Hytteeierne rundt oss har gitt tilbakemelding om at de er veldig fornøyd. Jeg håper at vi også i 2018 kan få trivelige helger med utsett og opptak og at vi holder det ryddig rundt oss.

Leder for truckførerne vil takke medlemmene for fin oppførsel og tålmodighet ved utsett og opptak i 2017 og truckgutta jobber så raskt de kan, men setter sikkerhet høyt og dette for at vi ikke ønsker skader på hverken båter eller folk. Første utsett er allerede satt til uke 17 28 – 29 april 2018. Er dere usikre på når dere skal ut, kan dere åpne opptaks filens lenken for dette. Der finner dere informasjonen om når dere skal ut. For dere som er på brygge 4 i boblehavn, dere må flytte båten deres senest uke16.

Jeg vil også minne dere om å ta en tur, enten til Lindøya eller til Hovedøya etter ruskevær eller mye snøfall. Det er forventet at medlemmene ser etter båten sin. Ikke overlat dette til andre. Det er varmt i klubbhuset på Hovedøya og i brakka på Lindøya.

Sommerfesten ble en bra sammenkomst av store og små. Vi fikk oppleve en demonstrasjon av en propanflaske som gikk i luften og forskjellige brannslokningsmidler. De var flere som kjøpte røykdetektorer og det er beskjed fra Rune Hultgreen om dette: Til dere som kjøpte røykvarsler under brannvernkurset på sommerfesten i august. Ta kontakt med Rune Hultgreen; runehultgreen@gmail.comfor mer informasjon: - Generelt er at røykvarslere i båt (maritimt miljø) er problematisk. De mest seriøse produsentene anbefaler ingen av sine produkter til bruk i båt. Det betyr ikke at disse ikke kan brukes. Tvert imot så anbefaler "alle" (Redningsselskapet, forsikringsselskaper, brannvesen og andre myndighetene) sterkt røykvarslere og andre brannverntiltak ombord. Vi må allikevel være klar over at ordinær bruksgaranti og levetid for røykvarslere ikke er som for bruk i hjemmemiljø.

Husk at vi er medlem i Norsk Tippings Grasrotandel – Nå kan dere også velge Akerselven Baatforening.

Litt om 2018. Foreningen vår blir 100 år neste år og dette skal feires. Vi vil invitere alle medlemmer m/følge til 100 år feriering. Festen blir kun for voksene og det blir en bindende påmelding som kommer ut i løpet av våren. Det blir feiring for voksen og barn ifbm sommerfesten på Hovedøya senere i august.

God Jul og Godt Nytt År

Vennlig hilsen fra Styret 

5/10 2017

BOBLEHAVNA

- åpner helgen 14-15.10.2017
- vannet blir stengt søndag 15fersk.10. Etter det er det ikke vann tilgjengelig i havna.
- Plassene må forlates før helgen 7.-8.4.2018.

Det SKAL brukes spring på alle båter i boblehavna, både baug- og akter. Det skal også være strekkavlaster på fortøyningstauene.
På de ytterste plassene er det spesielt viktig med kraftige nok tau og strekkavlastere. Vind og bølger kan bli kraftige der ute.
Alle båter i boblehavna skal ha forsikring.
Strømtilkobling skal IKKE ha skjøteledd.
Anlegget tåler tilsammen ikke tilkobling av mer enn maks to frostvakter pr. båt.
Båter som ligger på yttersiden av brygga, bør fortøyes med akterenden inn.
Alle båter skal merkes med eiers navn og telefonnummer lett synlig.
Viktig: Les av strømmåleren før dere kobler inn egen strømkabler, og også når dere kobler fra til våren. Tilkobling skal være på uttaket med samme nummer som plassen. Hvis den ikke er tilgjengelig, MÅ foreningen få beskjed om hvilket annet uttak som blir brukt.
Tilsynsvakt i boblehavna vinteren 2017/2018
Vaktparet avtaler med hverandre om dere drar ut lørdag eller søndag. Ingen skal gå vakt alene. Om noe kommer i veien, må dere gi beskjed til makkeren og bytte vakt med noen andre på lista.
Tilsynet skal primært skje en gang i løpet av en helg, evt. en hverdag hvis det er mulig for begge og det går ferger. HUSK å signere på skjema for fremmøte som ligger i grønn postkasse utenfor klubbhuset.
Sjekk at det blåser luft i alle rørene på alle plasser, ikke bare din egen.
Ser dere problem med en båt, for eksempel røket fortøyning, løsnet presenning, kraftig slagside, innbrudd el.l., så meld fra til direkte til eier.
Etter tilsynet skal det sendes en kort rapport til havnesjef på epost eller SMS om at dere har vært der, og om alt er i orden.
Kun i nødtilfelle skal det gåes om bord i båter. Det er glatt på brygger og gangbaner. Det må være minst 2 tilstede.

Mvh.
Havnesjefen

5/9 2017
Nå er sommeren på hell og tid for å tenke på båt oppsett.
Les båt oppsett innformasjonen nøye da dette har en sammenheng med utsett 2018. Det er i hovedtrekk først opp, sist ut prinsippet.
Møt forberedt og for dere med seilbåt ha helst med folk som kan hjelpe til med montering av seilbåtkrybber. Ikke forvent at truckfører har tid til å hjelpe til.... Sist tok det over en time med en seilbåt.
Til dere som har med barn, pass godt på barnet. Truckfører har begrenset utsikt og dere som har hund. HOLD DEN I BÅND.
Vinterhavn: ring eller Email til havnesjefen på Hovedøya tlf. 92860500 Mail: havnesjef@akerselven.com
Spørsmæl om oppsett, ring havnesjef Lindøya tlf. 90833173. Mail: Lindoya@akerselven.com
Klikk på linken opptaksliste 2017 og fyll inn innformasjonen. Det er ikke nødvendig å lagre filen, alle endringer er lagret fortløpende.

Mvh
Styret                                                    Link til opptaksliste 2017

T-trøyer og vimpler tilsalgs i foreningen

Trykk på bilde for priser