Forsiden
Styret
Informasjon m/søknadsskjema for medlemskap
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder og reisebrev
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp og salg
Avfallshåndtering
Nyttige linker


Årskalender for aktiviteter i ABF

 

10.11.2019

Det anbefales at det tas en etterstramming på presenningen for de av dere som har båten på land. Jeg gikk en runde i helgen og mange må etterstramme. Jeg har sendt en SMS til de av dere som har en presenning som er kritisk. 

Husk at en løs pressening blir som et seil, båten kan velte og kan skade andre båter. Jeg anbefaler med dette at alle tar en sjekk. Det er du som eier av båten som har ansvar for at ting er i orden med båten gjennom vinteren, selv om den ligger på land.

Mvh

Havnesjef Lindøya

Ole

Mob: 90833173
7.09.2019

Avfallsplan Hovedøya og Lindøya


Instruks for Hovedøya


4.08.2019

Opptak høsten 2019

T-trøyer og vimpler tilsalgs i foreningen

Trykk på bilde for priser