Forsiden
Styret
Informasjon m/søknadsskjema for medlemskap
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder og reisebrev
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp og salg
Avfallshåndtering
Nyttige linker


Årskalender for aktiviteter i ABF
   

27.01.2019

Årsmøtet  2018                        

 

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mars kl. 18:00 i lokalene til

 

ABB i Ole Deviks vei 10

 

 Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 17. februar 2019.
Send forslagene til styret -
styret@akerselven.com

eller til foreningens postadresse:
Postboks 9259, Vaterland
0134 Oslo.


Merk e-posten/brevet: Forslag til årsmøtet for 2019

 

Hovedfaktura for 2019 sendes ut i løpet av februar (med bl. a. medlemskontingent for 2019 og havneavgiften). Vi minner om at det er kun betalt medlemskap for 2019 som gir tale- og stemmerett på årsmøtet, jf. §5a i vedtektene.

Grunnlaget for årets havneavgift er den (faste) plassen du hadde i 2018. De medlemmene som kun hadde midlertidig plass i 2018 (nye), får faktura når plassene til sommeren er endelig fordelt.

Hvis du allerede nå vet at du IKKE skal ha båtplass til sommeren, bes du innstendig om å melde ifra så snart som mulig, og innen 10. februar til: Hovedøya: havnesjef@akerselven.com eller Lindøya: lindøya@akerselven.com

Havnesjefene trenger dette tidlig å få til best mulige løsninger i havna.

Vær vennlig å betale tilsendte fakturaer innen betalingsfristen (tips: legg den til betaling i nettbanken med en gang når den kommer, så du ikke “glemmer” det). 

Husk KID nr ved betalingen.

Endring i medlemskapet, adresseendring, ny endret e-postadresse meldes skriftlig. 

E-post: styret@akerselven.com

09.01.2019
 

Styret å
pner for midlertidig lagring av opplagsutstyr på Hovedøya knyttet til bruk av vinterhavn/boblehavna

Styret ønsker i utgangspunktet ikke at opplagsutstyr og annet utstyr skal lagres på Hovedøya. Det åpnes allikevel for at opplagsutstyr kan lagres i inntil tre uker før/etter opptak/utsett på Lindøya. Det er ikke tillatt permanent lagring på Hovedøya.
Ulovlig lagret utstyr vil enten bli kastet eller på annen måte fjernet.
02.09.2018

Tryggombord ønsker å tilby båtførerkurs med avsluttende eksamen til medlemmer i Akerselven båtforening. 


T-trøyer og vimpler tilsalgs i foreningen

Trykk på bilde for priser