Forsiden
Styret
Informasjon m/søknadsskjema for medlemskap
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder og reisebrev
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp og salg
Avfallshåndtering
Nyttige linker


Årskalender for aktiviteter i ABF

 

12.01.2020 

Årsmøtet for 2019 avholdes onsdag den 18. mars 2020, kl. 18:00 i lokalene til

ABB i Ole Deviks vei 10, Oslo.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar 2020.

 

Send forslagene til styret - styret@akerselven.com

eller til foreningens postadresse:

Postboks 9259, Vaterland

0134 Oslo.

 

Merk e-posten/brevet: Forslag til årsmøtet 2020

 

 Hovedfaktura for 2020 sendes ut i løpet av februar (med bl. a. medlemskontingent for 2020 og havneavgiften). Vi minner om at det er kun betalt medlemskap for 2020 som gir tale- og stemmerett på årsmøtet, jf. §5a i vedtektene.

 

 Grunnlaget for årets havneavgift er den plassen du hadde i 2019. De medlemmene som kun hadde midlertidig plass i 2019 (nye), får faktura når plassene til sommeren er endelig fordelt.

 

Hvis du allerede nå vet at du IKKE skal ha båtplass til sommeren, bes du innstendig om å melde ifra så snart som mulig, og innen 10. februar til: Hovedøya: havnesjef@akerselven.com eller Lindøya: lindøya@akerselven.com

 

 Havnesjefene trenger dette tidlig å få til best mulige løsninger i havna.

 

 

Vær vennlig å betale tilsendte fakturaer innen betalingsfristen (tips: legg den til betaling i nettbanken med en gang når den kommer, så du ikke “glemmer” det).

Husk KID nr ved betalingen.

Endring i medlemskapet, adresseendring, ny endret e-postadresse meldes skriftlig.

E-post: kasserer@akerselven.com og styret@akerselven.com

 

 


8.1.2020

Siden avgifter og medlemskontingent er nå oppdatert10.11.2019

Det anbefales at det tas en etterstramming på presenningen for de av dere som har båten på land. Jeg gikk en runde i helgen og mange må etterstramme. Jeg har sendt en SMS til de av dere som har en presenning som er kritisk. 

Husk at en løs pressening blir som et seil, båten kan velte og kan skade andre båter. Jeg anbefaler med dette at alle tar en sjekk. Det er du som eier av båten som har ansvar for at ting er i orden med båten gjennom vinteren, selv om den ligger på land.

Mvh

Havnesjef Lindøya

Ole

Mob: 90833173
7.09.2019

Avfallsplan Hovedøya og Lindøya


Instruks for Hovedøya


4.08.2019

Opptak høsten 2019

T-trøyer og vimpler tilsalgs i foreningen

Trykk på bilde for priser